Long An

Long An xây dựng 1.000.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân trong năm 2023

Long An phấn đấu xây dựng 1.000.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân đến năm 2030

Nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân (CN), người khó khăn về nhà ở tại tỉnh đang rất lớn. Tuy vậy, số nhà ở này hiện chỉ đáp ứng khoảng 19% so với nhu cầu. Tỉnh đang phấn đấu đến năm 2025 xây dựng khoảng 500.000 căn, đến năm 2030 xây dựng khoảng 1.000.000 căn NƠXH cho CN và người khó khăn về nhà ở. Nhà ở...

Danh sách so sánh

So sánh