mua bán đất Lâm Đồng

Có gì đặc biệt trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia Dankia – Suối Vàng gần 4.000 ha tại Lâm Đồng

HĐND tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua đồ án quy hoạch phân khu Khu du lich quốc gia Dankia – Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1/ 2.000.   Theo đó, quy hoạch phân khu Khu du lich quốc gia Dankia – Suối Vàng có tổng diện tích 3.998,18 ha, bao gồm một phần diện tích thuộc thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) và một phần...

Danh sách so sánh

So sánh