thị trường

Thúc đẩy nhanh đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội

Thúc đẩy nhanh đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội

Quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án thương mại làm nhà ở xã hội hiện nay gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Ông Lê Hữu Nghĩa - Giám đốc Công ty Xây dựng - Thương mại Lê Thành cho hay các chính sách về nhà ở xã hội sẽ khó đi vào đời sống thực tiễn nếu Nhà nước không ưu tiên tạo lập quỹ đất cũng như...

Danh sách so sánh

So sánh