xã hội

Điều kiện để mua nhà ở xã hội

Sửa đổi điều kiện thu nhập để người dân có thể mua được nhà ở xã hội dễ dàng

Kế hoạch phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước được Bộ Xây dựng đưa ra gần đây tiếp tục khiến đông đảo người thu nhập thấp đô thị hy vọng sẽ được sở hữu nhà ở giá rẻ. Tại TP Hồ Chí Minh, từ cuối năm ngoái, mục tiêu phát triển một triệu căn hộ giá rẻ trong những năm tới để công...

Danh sách so sánh

So sánh